sáng-tạo

Cảm ơn số phận đã cho tui được nghèo khổ

Ai xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, nghèo khổ chắc đều khá nhiều lần cảm thấy tủi thân vì mình không bằng ai. Cái cảm giác muốn ăn cái gì mà không có tiền mua, phải nói là thật sự.... THÈM LẮM LUÔN. Nhưng thôi, về nhà ăn cơm nguội, đỡ thèm…

Tôi Hiểu Biết
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào