3 câu hỏi phổ biến trong những buổi phỏng vấn việc làm và giải pháp ứng đối thích hợp

Để có được một buổi phỏng vấn việc làm thành công mĩ mãn bạn thứ bạn cần có phải là kĩ năng thích hợp cho công việc- chắc chắn rồi! nhưng như vậy chưa chắc đã đủ bởi nhiều nhà tuyển dụng còn yêu cầu khả năng ứng biến, khả năng xã hội....

Nhiều kĩ năng phụ mà cả bạn và bên tuyển dụng chỉ cần hiểu chứ không đến mức phải viết vào CV như độ vui tính, hòa hợp với đồng nghiệp hay không, cách thức giao tiếp dễ hiểu.... Nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn nhưng trả lời như thế nào để không bị hớ với mức lương bạn muốn nhận. Dưới đây là vài câu chuyện liên quan đến 3 câu hỏi phổ biến trong hầu hết các buổi phỏng vấn,  những ví dụ trực quan để bạn chủ động hơn trong những buổi phỏng vấn việc làm.𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒗𝒆̂̀ 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏

Bạn trả lời đúng, chỉ là chưa đủ thôi

Hôm trước, mình được ngồi cạnh anh họ mình phỏng vấn online. Anh ấy đi làm 15 năm rồi kinh nghiệm làm việc thì khỏi phải nghĩ nhưng ít đi phỏng vấn lắm, toàn được nhận trong vài câu chuyện đời thường thôi. 

để giới thiệu bản thân và gây ấn tượng tốt đầu tiên. Anh mình hắng giọng để lấy lại cái tông giọng trầm ấm rồi trả lời như thế này:

𝐸𝑚 𝑡𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀…, 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦 38 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑋𝑢𝑎̂𝑛, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖.  𝐸𝑚 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 1 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑖, 1 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖. (𝐻𝑒̂́𝑡) - hết luôn ạ >.<

Chị nhân sự nghe xong thì bảo:

𝑈̛̀, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑖 𝑒𝑚, 𝑒𝑚 𝑐𝑢̛́ 𝑛𝑜́𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑖.

Anh ấy ngẩn tò te ra kiểu: tiếp gì nữa chứ? ý định của anh ấy chỉ là giới thiệu bản thân, chỉ có thế thôi!! giới thiệu như thế còn chưa đủ à??? hay còn phải giới thiệu cả quê ở đâu bố mẹ anh chị hay gì???  Mình nghe xong thì nghĩ là dở rồi, dở lắm rồi. Câu trả lời đó không phải là thông tin mà chị nhân sự muốn nghe. Rồi chị ấy bắt đầu thể hiện kĩ năng tuyển dụng của mình. Chị bắt đầu dẫn dắt để anh mình đưa ra nhiều thông tin hơn về kĩ năng, kinh nghiệm, cách ứng biến khi có sự cố. Vì có bề dày kinh nghiệm làm việc nên anh ấy trả lời dễ dàng và đương nhiên trúng tuyển dù phần đầu hơi lúng túng. 

Vậy đó, câu hỏi về giới thiệu bản thân thuần túy nhiều bạn trả lời chỉ là chưa đủ chứ không phải là không đúng. Nếu gặp được nhà tuyển dụng có kĩ năng chưa tốt thì bạn có thể tạch ngay từ đầu mặc dù bạn có kĩ năng, kiến thức thượng thừa đến đâu hoặc có thể gây ấn tượng đầu tiên không được chau chuốt trong mắt họ.

Hãy chủ động nêu ra những thứ bạn có

Mình từng phỏng một ứng viên cho vị trí nhân viên kinh doanh rất ấn tượng. Em ấy bước vào phòng với vẻ mặt tươi cười là đã ghi điểm rồi. Sau phần giới thiệu của mình về những thành viên sẽ tham gia phỏng vấn, em ấy chủ động nói:

𝐸𝑚 𝑥𝑖𝑛 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐸𝑚 27 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, 𝑒𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑀𝑎̣𝑖. 𝐸𝑚 𝑐𝑜́ 5 𝑛𝑎̆𝑚 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑜̛̉ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑒𝑚 𝑐𝑜́ 3 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐….𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 3 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑒𝑚 đ𝑎̃ 𝑘𝑦́ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑥𝑥 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 3 𝑛𝑎̆𝑚 𝑒𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑎̣𝑡 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 𝑛𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 20%. 

𝐸𝑚 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑒̂𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑚𝑜̂́𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔. 𝐸𝑚 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜́ 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑚𝑎̉𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑒𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́. 𝐸𝑚 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̉𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛𝑒̂𝑛 𝑒𝑚 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛. Nghe xong câu giới thiệu này thì mình cảm thấy thích rồi đấy. Từ nội dung đó, mình phát triển các câu hỏi khác liên quan để xoáy sâu vào kinh nghiệm làm việc của em ấy. Và tất nhiên em ấy có được vị trí em ấy muốn với mức lương khá ổn sau 3 tháng.

----------

𝑴𝒖̛́𝒄 𝒍𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏

Câu này chắc hẳn sẽ khiến mọi người bối rối lắm phải không? Vì nói mức lương cao quá thì sợ trượt mà nói mức lương thấp quá lại sợ bị hớ. Các công ty sản xuất và các tập đoàn lớn họ thường có khung lương quy định cho mỗi vị trí rồi. Khi tuyển dụng thì họ cũng ghi khoảng lương để ứng viên cân nhắc ứng tuyển. Hoặc họ ghi thương lượng thì các bác có thể hỏi lại để ra một khoảng lương tương đối nhé. Nghe thương lượng nó mịt mù lắm.

Quy lại câu hỏi này, thì trả lời thế nào cho hợp lý nhỉ?

Mình phỏng vấn một em sinh viên mới ra trường và em trả lời câu hỏi này rất chân thật:

𝑂̛̉ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑒𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑒𝑚 𝑡𝑖̀𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑜̂̀𝑖 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔. 

Nghe thì hơi văn vở đúng không? Nhưng nó lại rất chân thật đấy, khi mình mới ra trường mình cũng trả lời như vậy. Vì khi mới ra trường mà kiếm được chỗ nào để mà làm và áp dụng kiến thức mình học mấy năm trời là điều ao ước của mình. Mỗi người có một quan điểm khác nhau mà.Nhưng không phải vì em ấy nói thế mà mình ép lương em thấp tẹt đâu vì công ty có quy định thang lương rõ ràng rồi, đâu thể vô lý ép lương người ta được.

Và đa số câu trả lời mình nhận được của những bạn có kinh nghiệm như thế này:

𝑉𝑜̛́𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚, 𝑘𝑦̃ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑒𝑚 đ𝑎̃ đ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑥𝑥 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢. 𝐸𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂ 𝑡𝑎̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐. 𝑁𝑒̂́𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑒𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ đ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑒̂̀ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑒𝑚 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛𝑎̀𝑦.

Hoặc là:

𝐸𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛𝑒̂𝑛  𝑒𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑚 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑒̂̀ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂̉ ℎ𝑎𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚.

Với những người có bề dày kinh nghiệm và tự tin với năng lực của mình thì câu trả lời cho câu hỏi này thường rất thẳng thắn:

𝑉𝑜̛́𝑖 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑥𝑥 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝 ℎ𝑜̛𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑖 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑦.Mình từng nhận được trả lời câu hỏi này nghe rất sĩ diện nhưng vô cùng thật lòng:

𝑂̛̉ 𝑔𝑖𝑎𝑖 đ𝑜𝑎̣𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑒𝑚 đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑣𝑖̀ đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑚𝑎̀ 𝑒𝑚 𝑛𝑜́𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑒𝑚 đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖̀ 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔. 𝑀𝑢̛́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑒𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑥𝑥 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 đ𝑜́ 𝑥𝑥%. 𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑒𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖. 𝑉𝑖̀ 𝑛𝑒̂́𝑢 đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̆𝑛 𝑡𝑎̆𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑙𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜́ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐.

Mức lương rất quan trọng, nó là mục tiêu để các bạn phấn đấu trui rèn kĩ năng của mình. Thế nhưng cũng cần cân nhắc mình đang ở đâu và thứ mình có là gì chứ đừng nên bốc đồng và cũng không nên quá nhín nhường mà mang về sự thiệt thòi cho bản thân. Ai cũng muốn mức lương cao vút nhưng tùy từng thời điểm sẽ có cách ứng xử khác nhau để cả hai bên đạt được thứ mình mong muốn nhất.

𝑪𝒂̂𝒖 𝒉𝒐̉𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒑𝒉𝒐̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̂́𝒏

Thường cuối mỗi buổi phỏng vấn nhà tuyển dụng sẽ hỏi câu này để giảm bớt bầu không khí căng thẳng và giao lưu thêm với ứng viên. Nhưng các bác có thấy nó vẫn còn căng thẳng không? Căng thẳng tới độ luống cuống không biết nên hỏi gì bây giờ nhỉ, không hỏi người ta có đánh giá mình kém không nhỉ?

Mỗi lần phỏng vấn mình sẽ trả lời câu hỏi này khác nhau, tùy theo diễn biến của cuộc phỏng vấn đó thế nào.Khi phỏng vấn vào một công ty sản xuất xe tải, mình đã đặt câu hỏi thế này:

𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑒𝑚 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑤𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛  𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑥𝑒 𝑡𝑎̉𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑁𝑎𝑚 𝑙𝑎̀ 70%, 𝑜̛̉ 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝐵𝑎̆́𝑐 𝑙𝑎̀ 30%. 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑘𝑒́𝑜 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑜̛̉ 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝐵𝑎̆́𝑐 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀?

Câu này đơn thuần là mình hỏi theo kiểu tò mò khi lục tìm các thông tin về công ty. Anh sếp người Nhật phỏng vấn mình phụ trách bộ phận Kinh doanh và Marketing. Dường như câu hỏi này trúng mạch cảm xúc của anh nên anh tủm tỉm cười rồi giãi này tâm sự. Vừa nói anh vừa đan xen vài tiếng cười. 

Sau khi được giải đáp câu hỏi này thì mình cười cảm cảm ơn và xin phép hỏi thêm một câu nữa. Thế là anh cười tươi gật gù bảo cứ tự nhiên hỏi đi. Buổi phỏng vấn kết thúc trong những tiếng cười như thế đấy. 

Một lần phỏng vấn khác thì mình hỏi như thế này:

𝐸𝑚 đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̣ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑣𝑎̣𝑐ℎ 𝑟𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑖̀𝑚 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑎̀𝑦. 𝐸𝑚 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 ℎ𝑜̉𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑥𝑒𝑚 𝑒𝑚 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑐𝑜́ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?

Vậy là từ một câu hỏi thì buổi phỏng vấn diễn tiến theo hướng hỏi ý kiến, đánh giá và chia sẻ. Hoặc là có khi mình cũng chẳng có câu hỏi nào thì mình nói:

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑒𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑎̀𝑖 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑜 đ𝑜̂̉𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑒𝑚 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑎̣.

Mình cảm thấy buổi phỏng vấn đã dài và đủ thông tin rồi thì thật sự là sẽ không dặn được câu hỏi nào nữa. Cứ đơn giản nói suy nghĩ bạn có thôi vậy là bạn đã dễ dàng vượt qua vòng cuối nhẹ nhàng rồi 

Như vậy đó các bác ạ, mình thắc mắc gì thì mình hỏi cái đó mà không có thì trả lời là không có rồi tay bắt mặt mừng ra về chờ kết quả.


Cách đặt câu hỏi phỏng vấn và đánh giá câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau. Và ở mỗi giai đoạn thì kinh nghiệm, kỹ năng và sự tự tin của các bác cũng khác nhau. Vì vậy mình nghĩ rằng mọi câu chuyện và lời khuyên mà các bác đọc được ở Tôi hiểu biết chỉ mang tính chất tham khảo.

Các bác hãy thể hiện cá tính theo cách riêng của mỗi người để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng nhé. Chúc các bác phỏng vấn thành công với mức lương mong muốn.

------------------


toihieubiet.xyz - tôi hiểu biết - Kênh cô đọng kiến thức tổng hợp mọi mặt cuộc sống.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn